سفارش تبلیغ
صبا
هر که را نهال خوى و خلق به بار بود ، شاخ و بر او بسیار بود . [نهج البلاغه]


<   <<   6   7   8   9      >