سفارش تبلیغ
صبا
بسی خرد که اسیر دست هوسی امیر است . [امام علی علیه السلام]


<      1   2   3   4   5      >