سفارش تبلیغ
صبا
آگاهترین مردم به خود، بیمناکترین آنها از پروردگارش است [امام علی علیه السلام]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/18:: 2:37 عصر


می بجای اشک چشم از چشم و رویم می رود


چشمه ای دارم که در آن آبرویم می روداز دلم گر دم زدم در صحبت صبح چمن


سوی هر بستان که دیدم گفت و گویم می رودکام دل می جویم اما از بر ما می برد


آب شرمی که ز بدنامی به جویم می رودتا شکست آورده دردم بر دل تنگ سبو


خون دل همچون می از زخم سبویم می رودصخره ای بودم به ساحل،همچو کشتی بی قرار


واندرین امواج دریا آرزویم می رودبی سرانجامی من باشد به شعر من عیان


عطر گل ها را به بستان تا ببویم می رودشمع گریانم چگونه گریه انکارم شود


اشک سوزان را به چهره هر چه شویم می رودخانه ی عقلم شد از اندیشه ی خورشید و ماه


در فضای بی کران که،تا بپویم می رودگشته بی آرامش این دل در هوای احتیاج


روی آرامش ز هرجایی که جویم می روددر پی دیوانگانم من به هامون جنون


شعر هامون را به هرکس تا بگویم می رود 


قالب:غزل


دفتر:شهر غم


شاعر:محسن نصیری(هامون)


کلمات کلیدی :