سفارش تبلیغ
صبا
[ و گفته‏اند چون از صفّین به کوفه بازگشت به شبامیان گذشت و آواز گریه زنان را بر کشتگان صفین شنود . حرب پسر شرحبیل شبامى که از مهتران مردم خود بود به سوى حضرتش آمد . امام فرمود : ] چنانکه مى‏شنوم زنان شما بر شما دست یافته‏اند چرا آنان را از افغان باز نمى‏دارید ؟ [ حرب پیاده به راه افتاد و امام سواره بود ، او را فرمود : ] بازگرد که پیاده رفتن چون تویى با چون من موجب فریفته شدن والى است و خوارى مؤمن . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/18:: 6:6 عصر


دوش به مستی شدم در گذر می فروش


جام دگر داد و گفت جامه ی غم را مپوشچون که جهان بگذرد از غم عالم گذر


در خوشی کار می همره ساقی بکوشهرچه به او گفته ام از غم و احوال دهر


گفت خیالت کجاست،پیک دگر را بنوشدر دل غم دیده ام پای سخن های او


چون تب جوشان می خون من آمد به جوشهر که به آنجا رود روی جهانش رود


طبع سخن های من در پیش وی آرد خروش   


     

تا که فرا داده ام گوش به احوال دهر


تیغ صدایی بلند شب زده در کام گوشای که خرامان روی در پی ویران شدن


بگذر از این بیخودی کهنه چراغ خموشمرد خردمند اگر این همه غم می خورد


بهر چه سودی بود در طلب عقل و هوشدر غم فردا نباش غصه ی دی را نخور


چشم به هم تا نهی مرگ رساند سروشمن خود ویرانه ام ای گذر چرخ مست


چشم ز ویران شدن از دل هامون بپوشقالب:غزل


دفتر:حسرن پرواز


شاعر:محسن نصیری(هامون)


کلمات کلیدی :