سفارش تبلیغ
صبا
پاداش بزرگ، همراه بلای بزرگ استو خداوند، مردمی را دوست نمی دارد، مگر آن که مبتلایشان می کند . [.امام صادق علیه السلام]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/22:: 10:56 صبح


شود آیا ببینم با دو دیده


رخ آرام جان غم کشیدهبگوید پیله ام خندان که برخیز


پگاه خوب پروازت رسیدهدر این صحرای خشک آتش افروز


به خاک غربتم باران چکیدهچه خواهد شد،رسد بر گوش مردم


که مرغ مانده در دامی پریدهچه گویم من ز باغ سبز هستی


که دست ما گلی هرگز نچیدهکنار غم چو در شب ها نشستم


چه گویم من از این گفت و شنیدهنمی نالم من از ناکامی خویش


که این ویران دل از عالم بریدهبه نام زندگی در آتش افتاد


دلی که طعم بودن را چشیدهمرا از روز اول آفرینش


برای غمگساری برگزیدهدل هامون برای این سرایش


به تخت شب نشینی آرمیدهقالب:غزل


دفتر:فریاد سکوت


شاعر:محسن نصیری(هامون)


 


کلمات کلیدی :