سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
قدرت حاکمان پاسبانان خداست در زمین او . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط محسن نصیری در 93/8/25:: 9:2 صبح


باد،چه خوش می وزد،از پس گیسوی تو


کاش که من هم چو باد،راه برم سوی توکرد اسیرم به راه،چشم تو با یک نگاه


کرده طلسمم کنون،نرگس جادوی توبوی تو بوی بهشت،کام تو چون باده گرم


کاش که روزی شوم،ساکن مینوی تو قبله ی من چشم تو،دست دهم دست تو


مست شدم مست تو،در هوس بوی توسرمه ی چشمان من،خاک در کوی توست


مرهم این دو اسیر،هست به جاروی توآمدنم پیش تو،کار به پایم نداشت


عشق مرا می کشید،در طرف کوی تومستی و هشیاری ام،عاشقی و زاری ام


هیچ ندارد دلیل،جز نگه روی توعشق غم فاصله،در ته چشمان ماست


کاش ببندد به هم،با گره موی توبار غم عشق را،با دل و جان می کشم


قامت هامون شکست،این خم ابروی تومرهم زخم دلم،گرمی دستان توست


بوی خوش زندگی،از گل خوشبوی توقالب:غزل


دفتر:خاکستر عشق


شاعر:محسن نصیری(هامون)

 


کلمات کلیدی :